2013 TCDD 817 Tren Teşkil İşçisi alımı

2013 TCDD 817 Tren Teşkil İşçisi alımı; 2013 TCDD personel alımı, 2013 TCDD 817 işçi alımı, 2013 TCDD 817 işçi alacak TCDD’NİN AÇIKLAMASI Kuruluşumuz işyerlerine 817 Tren Teşkil İşçiliği sanat kolunda, Belirsiz Süreli (Daimi) İş Sözleşmesi ile çalıştırılacak işçi alınacaktır. Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanlarında talebimiz yayınlandıktan sonra başvurular Türkiye İş Kurumuna yapılacaktır.

İşe alınacak işyerleri ve öğrenim durumlarını görmek için Tren Teşkil İşçisi Alınacak İşyerleri ve Öğrenim Durumları başlıklı Excel dosyasını açmanız gerekmektedir.

Aşağıda belirtilen hususlar Türkiye İş Kurumu Açık İş ilanları Genel Şartlar ve Açıklamalar Bölümünde de yayınlanacaktır.

TREN TEŞKİL İŞÇİLERİNİN TÜRKİYE İŞ KURUMUNDA YAYINLANACAK TALEBİMİZE BAŞVURMADAN ÖNCE DİKKATE ALMALARI GEREKEN HUSUSLAR:

1-Tren Teşkil İşçiliği sanat kolu için başvuru yapacak adayların mağdur duruma düşmemeleri için başvuru yapmadan önce, TCDD web sitesinde yer alan Tren Teşkil İşçiliği tanıtım filmini izlemeleri ve görev tanımlarını okumaları kendileri açısından faydalı olacaktır.

2-Adaylar ilan edilen müracaat tarihleri çakışan taleplerimizden sadece bir işyerine müracaat edebilecektir.

3- Sözlü sınava katılmak için, TCDD web sitesinde yayınlanacak olan tarihler arasında, nüfus kayıt örneği, iyi hal vesikası (Cumhuriyet Savcılığından), tahsil, askerlik (terhis, tecil veya muaf), 1 adet resim, ikametgah ilmühaberi, KPSS sonuç belgelerinin tasdiksiz birer sureti ile İş Talep Bilgi Formunu (web sitesinde yayınlanacaktır.) eksiksiz olarak doldurarak;

Türkiye İş Kurumu İstanbul, Bilecik, Edirne, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ nihai listesinde yer alan adaylar TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Müdürlüğü Haydarpaşa İstanbul adresine teslim edeceklerdir.

Türkiye İş Kurumu Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat ve Zonguldak nihai listesinde yer alan adaylar TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Müdürlüğü Ankara adresine teslim edeceklerdir.

Türkiye İş Kurumu İzmir, Aydın, Balıkesir, Denizli, Manisa ve Uşak nihai listesinde yer alan adaylar TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Müdürlüğü İzmir adresine teslim edeceklerdir.

Türkiye İş Kurumu Sivas, Tokat, Amasya, Erzurum, Kars, Samsun ve Erzincan nihai listesinde yer alan adaylar TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Müdürlüğü Sivas adresine teslim edeceklerdir.

Türkiye İş Kurumu Malatya, Diyarbakır, Van, Bingöl, Bitlis ve Elazığ nihai listesinde yer alan adaylar TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Müdürlüğü Malatya adresine teslim edeceklerdir.

Türkiye İş Kurumu Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kilis, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye ve Şanlıurfa nihai listesinde yer alan adaylar TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Müdürlüğü Adana adresine teslim edeceklerdir.

Türkiye İş Kurumu Afyonkarahisar, Bursa, Isparta ve Kütahya nihai listesinde yer alan adaylar TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Müdürlüğü Afyon adresine teslim edeceklerdir.

Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

4-Sözlü sınav tarihi www.tcdd.gov.tr web sitemizde ilan edilecek ve nihai listede yer alacak adayların adreslerine tebligat gönderilecektir.

5- Kuruluşumuzda görev alacak tren teşkil işçileri 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. Adayların deneme süresi 4 aydır.

6-Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olan; Tren Teşkil İşçiliği sanat kolunda işe alınacak işçi personel adaylarından, ayrıntılı olarak tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), İşitme Odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiş şekilde sağlık kurulu raporu istenecektir. Ayrıca adaylar Psikoteknik muayenesine tabi tutulacaktır.Almış oldukları raporları Kuruluşumuz Sağlık Müdürlüklerince Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca incelenecek, sağlık durumları uygun olmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.

7-Ataması yapılan adaylar atandığı işyerinde en az 5 yıl çalışacak, bu süre içerisinde nakil isteyemeyecektir.

8-Ataması yapılan adaylar vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.

9-Çalıştırılacak işyerleri çoğunlukla mahrumiyet yerlerinde bulunduğundan, adaylar çalışacağı işyerini mağdur duruma düşmemeleri için müracaat etmeden görmeleri gerekmektedir.

10-Ataması yapılıp, işe başlayan adaylar, 7 yıl içerisinde 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin II inci fıkrasına göre veya kendi isteğiyle ayrılması halinde, eğitim, kurs ve staj programları süresince aldıkları ücretleri ve meslekleri hakkında işveren tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları sürelerine ait günün, geçerli şartlara göre hesap edilecek maliyetin ½ si tutarında Kuruluşumuza tazminat ödeyecektir.

GÖREV TANIMLARI

MADDE – 143/A – TREN TEŞKİL İŞÇİLİĞİ ANA SANAT KOLU (9.84.40)

Tren Teşkil İşçiliği Ana Sanat Kolu Tanımı:

İdari olarak gar müdürü, gar şefi ve istasyon şefine, trafikle ilgili işler bakımından nöbetçi hareket memuruna bağlı olup, görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Genel Görevler :

1) Görevi süresince, nöbetçi hareket memurundan izin almadan istasyondan ayrılmaz.

2) Görevlendirildikleri gar ve istasyonda, gerek trenlerin kabul ve gönderme işlemlerinin, gerek manevra hizmetlerinin mevzuata uygun ve emniyet içinde yapılması için azami dikkati gösterir, bu konuda gerekli önlemleri alır.

3) Trafik, manevra ve makas hizmetlerinde başkalarının ve kendisinin can güvenliği için yasa ve yönetmeliklerle konulmuş emniyet kurallarını bilir ve uygular.

4) Trenlerin sınıflarını, teşkiline ait tüm konuları ve kendi işyerindeki trenlerin orerde belirtilen kalkış ve varış saatlerini, önceden belirlenmiş kabul yollarını bilir.

5) Göreve başlamadan önce, nöbetten çıkan tren teşkil işçisi/ tren teşkil memurundan garın yol ve yük durumu ile gelecek veya komşu istasyonlarda bekleyen trenler hakkında bilgi alır.

6) Makasın gördüğü hizmeti, çeşitlerini, önemini, parçalarını, çalışmasını, fener ve işaretlerini bilir. Bunları kurallara uygun olarak kullanır, beraberinde bulunması gereken gereç ve işaretleri bulundurur.

7) İstasyon yolları, makasları ve tesisleri tanır ve bilir, bunlardan görev ve yetkisinde olanları iş yeri amirinin veya nöbetçi hareket memurunun bilgisi dahilinde kurallara uygun olarak kullanır.

8) Kendisine kullanılmak üzere teslim edilen malzeme ve demirbaşları beraberinde bulundurur ve korur.

9) Kullanımında bulunan telsizi çağrıları almak üzere sürekli açık bulundurur ve cevaplar, korur ve muhafaza eder.

b) Tren kabul ve sevki :

1) Trenlerin istasyonlara kabulünde ve gönderilmesinde kullanma yetkisi kendisine verilmiş olan emniyet tesisatı ve işaretleri aldığı emre göre düzenler.

2) Giriş işaretlerini ve makasları, trenin geliş saatinden önce trenin kabul edileceği yola düzenler.

3) İşaret ve makaslarda meydana gelen arızaları derhal nöbetçi hareket memuruna bildirir.

4) Trenlerin kabulü için, trenin gelişinden en geç 15 dakika önce makasa gider. Değişik yola kabul edilecek trenler için hareket memurundan 5610 model alır. Telefonla bildirildiğinde deftere işler.

5) Tren kabulü için telsizle verilen talimatları tekrar eder ve uygular.

6) İstasyondan gönderilecek trenlerin geçeceği yol üzerindeki makas ve işaretleri trenin geçişine uygun olarak düzenler.

7) Kullanılması kendisine verilmiş olan geçit bariyerlerini zamanında kapatır ve açar.

8) Trenlerin giriş veya çıkışından sonra makasları doğru yola düzenler ve kilitler. Giriş işaretlerini kapatır.

9) Trenin kabulü için makasa giderken, trenin geçeceği yol üzerindeki makasların trenin geçişine düzenli olduğu ve yolda trenin geçişine herhangi bir engelin bulunmadığını kontrol eder.

10) Limitler içine girmeden durmuş olan trenin personelini ve nöbetçi hareket memurunu uyarır, çıkacak olan trenin çıkmasına engel olur.

11) Kabul etmekte olduğu trenin son vagonu önünden geçinceye kadar işaret göstermeye devam eder.

12) İstasyona kabul ettiği trendeki vagonları, trenin sport fenerlerinin tamam olup olmadığını kontrol eder, seyrinde sakınca gördüğü aksaklıklarda treni durdurur ve derhal nöbetçi hareket memuruna durumu bildirir.

c) Tren teşkili ve manevra :

1) Manevra planının nasıl uygulanacağını öğrenir.

2) Nöbetçi hareket memurundan talimat ve emir almadıkça hiçbir manevra hareketine başlamaz.

3) Makasları nöbetçi hareket memurunun bilgisi dahilinde kullanır.

4) Manevrada kullanma yetkisi verilmiş olan emniyet tesisatı, makasları ve işaretleri aldığı emre göre düzenler.

5) Manevra sahasını sürekli gözetim altında bulundurur,trenlerin seyrini olumsuz etkileyecek olanları derhal bertaraf eder ve durumu nöbetçi hareket memuruna bildirir.

6) Trenleri mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil eder.

7) Vagonların tamir yollarına gecikmesiz ve emniyetli olarak verilmesini, alınmasını ve trenlere bağlanmasını sağlar.

8) Ambar yolları ile manevra sahası arasındaki dolu ve boş vagonların düzenli ve gecikmelere meydan vermeyecek şekilde alınıp verilmesini sağlar.

9) Lokomotiflerin, depolardan alınıp trenlere, trenlerden kesilip depolara verilmesini gecikme ve olaylara neden olmayacak şekilde sağlar.

10) Manevraların çeşitlerini, ayırma ve teşkil manevralarının nasıl ve ne şekilde yapıldığını, manevrada gerekli teknik ve özellikle özen gösterilmesi gereken diğer konuları bilir.

11) Trenin veya manevra dizisinin gireceği yol üzerindeki derayman pabucu, kal, sabit kal ve takozları önceden kaldırmak,

12) Manevralarda vagonları ve lokomotifleri ilgili yönetmelik hükümlerine göre birbirine bağlar ve çözer.

13) Manevraları yürürlükteki yönetmelik, genel emir ve emirlere uygun olarak vagonlara ve içindeki eşyaya zarar ve hasar vermeyecek şekilde yapar.

14) Emir ve işaretleri makinist ve diğer görevlilere kurallara uygun olarak verir.

15)Trenin cinsine ve hızına uygun olmayan veya arızalı vagonların diziye konulmamasını sağlar.

16) Manevranın kısa sürede yapılmasını sağlar.

17) Manevra bitiminden sonra gerekli önlemleri alır.

18) Lokomotif ve vagonların ilgili birimlere verilmesi ve alınması ile ilgili kayıtları tutar.

19) Manevraları gerektiğinde, tren kabul ve sevk durumlarına göre, belirli sürelerde durdurur.

20) Manevra sırasında ve bitiminde, istasyon ve gar yollarına terk edilen vagonların manevra dizisi ve trenlerin geçişine engel olmayacak şekilde bırakılmasını sağlar.

21) Manevralarda, vagonların limitler dışına çıkıp çıkmadığını kontrol eder. Limit dışına çıkan vagon varsa emniyete alır ve ilgililere haber verir.

22) Üzerinde lokomotif ve vagon varken makasları çevirmez.

23) Manevra sırasında ve bitiminde vagonların kendi kendilerine hareket etmemesi için el frenlerini sıkar, gerektiğinde altlarına kal ve takoz koyar, vagonları ve hava hortumlarını birbirlerine bağlar, yedek koşum takımlarını ve sarkan hava hortumlarını yerlerine takar.

24) Vagon onarım atölyeleri ile tamirlik vagonlar konusunda sürekli ilgili birimlerle ilişki halinde bulunur.

25) Trenlere verilecek vagonların trafik emniyetini bozmayacak durumda olmalarına dikkat eder.

26) İstasyona bırakılan vagonları birbirine bağlar, hava hortumlarını yerine asar, el frenlerini sıkar, altlarına kal koyar ve sabit kali kapatır.

d) Tesis Bakımı :

1) Makasların, emniyet tesisatı ve işaretlerin günlük ve haftalık temizliğini yapar, makas bakım çizelgelerini doldurarak imza eder.

2) Görevlendirildiği makasların sürekli olarak temiz ve iyi bir halde bulundurulmasını ve aydınlatılmasını sağlar.

3) İşaretlerin fenerlerini zamanında yakıp ve söndürür.

4) Makas ve tesisatta meydana gelen arızaları hareket memuruna bildirir.

5) Limit taşlarını boyar. Sürekli görünür olmasını sağlar.

e) Temizlik ve Çevre, Nezaret :

1) İstasyona bırakılan vagonların kurşunlarını (plastik vagon mührünü) kontrol eder. Aksaklıkları nöbetçi hareket memuruna bildirir.

2) İstasyona bırakılan vagonları emniyet ve güvenlik açısından sürekli kontrol eder, nezaret altında bulundurur.

3) Karlı ve buzlu günlerde makaslar ve emniyet tesisatı ile işaretlerde biriken kar ve buzları temizler ve bunların kullanılır durumda olmasını sağlar.

4) Gar ve istasyonların çevresini, tuvaletlerini ve peronlarını, yazıhane ve bekleme salonlarını temizler, sobalarını yakar, söndürür ve temizler.

5) Bekleme salonlarını yolcu trenlerinin hareket saatinden bir saat önce açar ve yarım saat sonra kapatır, çevrede sığınacak yer bulunmayan istasyonlarda, özellikle kış mevsiminde tren zamanları dışında da olsa yolcu bulundukça nöbetçi hareket memurunun emri ile bekleme salonlarını açık tutar.

6) İstasyona gelen ve giden eşyaların trenlere yüklenmesini veya indirilmesini yapar.

7) İstasyon hudutları içinde gördüğü yabancı ve şüpheli kişileri nöbetçi hareket memuruna haber verir.

8) Başı boş hayvanların istasyon sahası içinde dolaşmasına izin vermez.

f)Tren Üzerindeki Tren Teşkil İşçisinin Görevleri:

1) Görevlendirildiği trenin hareket saatinden bir saat önce resmi elbisesini giymiş, günlük sakal traşı olmuş olarak göreve gelir.

2) Göreve geldiğini nöbetçi hareket memuru ile tren şefine/makiniste bildirir, görevlendirildiği vagonu ve trenin neresinde olduğunu öğrenir.

3) Görevlendirildiği vagondan, görev süresince trenin seyrini gözetler.

4) Tren herhangi bir nedenle ikiye ayrıldığında, görevli olduğu kısımdaki vagonların el frenlerini sıkar ve trenin duruşu için durma işareti verir.

5) Görevlendirildikleri vagonların iyi bir şekilde bulunduklarını, frenlerin iyi çalıştıklarını kontrol eder, vagonun el frenlerinin çözülmesine, vagonların tekerleklerinin apleti olup olmadığına dikkat eder ve görecekleri hata ve aksaklıkları hemen tren şefine/makiniste bildirir.

6) Tren işaretlerinin zamanında yerlerine takılmasını, koşum takımlarının yönetmelik hükümlerine uygun olarak sıkıştırılmış olmasını kontrol eder ve sağlar.

7) Sıhhi imdat sandığı, seyyar telefon, sedye ve tren şefi sandığı gibi demirbaş eşyayı furgona getirir ve servis sonunda İstasyondaki ilgili yere götürür.

8) Furgon bulunan trenlerde kışın sobanın yakılması ve yakacakların taşınmasını sağlar.

9) Ara istasyonlarda manevralara katılır, vagon ve lokomotifleri bağlar ve çözer, görev verildiğinde makasları kullanır.

10) İşaretlerle verilecek emirleri tamamıyla uygulayabilmek için, her zaman görev yerinde bulunur.

11) Görevli olduğu trene, hız azaltılması veya durma işaretlerinin gösterilip gösterilmediğine, vagon kapı ve kapaklarının açılmamasına ve hareket eden parçalarda hiçbir noksanlığın meydana gelmemesine, açık vagonlardaki yükün kayması, yola dökülmek, ateş almak ya da başka türlü bir tehlike meydana getirip getirmediğine, trenin seyir sırasında kopup kopmadığına, vagonlarda olağan dışı bir sallantı ve sarsıntının olup olmadığına, ara istasyonlardan alınan vagonların frenlerinin sıkılı ve altlarında kal olup olmadığına ve manevraya başlamadan önce kali kaldırmaya dikkat eder.

12) Trenler istasyonlarda durduğu zaman, bir işe görevlendirilmesi dışında, tren şefi/makinist tarafından izin verilmedikçe veya tren dizisini kontrol etmesi dışında görev verilen vagondan ayrılmaz.

13) Ara istasyonlarda, görevli olduğu trene verilen veya indirilen parçaların taşınmasına yardım eder.

14) Ara istasyonlarda vagonların kontrolüne tren şefi/makinist ile birlikte katılmak ve gördüğü aksaklıklar varsa, bu konuda görüşlerini tren şefine/makiniste bildirir. Bırakılan vagonların frenlerini sıkar.

15) Sport fenerlerini geceleri ve yoğun sisli havalarda yakar.

16) Makinistlerin, tren personelinin ve diğer yol personelinin verecekleri işaretleri derhal uygulamaya hazır bulunur.

17) Görevi sırasında, trenin hareketlerini dikkatle izleyip gördüğü her türlü aksaklığı derhal tren şefine/makiniste bildir, eğer bu aksaklık tren için bir tehlike meydana getirecekse, derhal imdat işareti verir ve hiçbir emir beklemeksizin treni durdurmak amacıyla gerekli teşebbüste bulunur.

18) Anayolda kalan trenin emniyetini sağlar.

19) Trenin duruşuna uygun olan istasyonlarda, vagonları ve vagon kurşunlarını kontrol eder.

20) Yapılan fren tecrübeleri sonunda havanın son vagondan çıkıp çıkmadığını kontrol eder.

21) Diğer mevzuat ve amirlerince konusu ile ilgili olarak verilen diğer görevleri yapar.

22) Görevli olduğu trenin istasyona giriş ve son vagonunun istasyondan çıkışına kadar gözetim altında bulundurur. İstasyondan verilecek işaretleri takip eder. Sinyalli bölgelerde giriş ve çıkış sinyallerini takip ederek, trenin seyrini tehlikeye düşürecek bir durum olması halinde treni durdurmak için gerekli girişimde bulunarak, durumu tren şefi ve makiniste bildirir.

23) Seyrüsefere çıkan trenlerde görevlendirilen Tren Teşkil işçileri, yolun kapanması (v.s) nedenlerle görevli oldukları trenlerin beklemesi halinde, yolun tekrar trafiğe açılmasını bekleyerek treni ilk teşkilat garına kadar götürmek zorundadırBu Haberi gezenler bu haberleride gezdi:
2013 TCDD 817 Tren Teşkil İşçisi alımı Facebook'ta Paylaş
2013 TCDD 817 Tren Teşkil İşçisi alımı yazısında telif haklarına ve yasalara aykırı bir bilgi veya link bulunuyorsa lütfen buradan iletişime geçiniz.

54 Yorum »

 • ali tuzcu diyor ki:

  selam ben TCDD de tren teşkil işcisi olarak çalışmak istiyorum sayğılar 05414274897

 • ferhat açıkgöz diyor ki:

  tren işçisi olarak çalışmak istiyorum.1986 doğumluyum.kamu mezunuym.askerlik yapıldı.tel 0543 276 9754

 • CİHAT KUL diyor ki:

  YÜKSEK OKUL MEZUNUYUM ..ENDÜSTRİYEL ELETRONİK BÖLÜMÜNÜ BİTİRDİM 1982 DOĞUMLUYUM ÇLIŞMAK İSTİYORUM..

 • İ.Halil diyor ki:

  Selam ben bu alanda çalışmak isterim. 1984 doğumluyum.
  05447857393

 • KENAN MERT diyor ki:

  KOMANDO ÖZEL HAREKATTA 2 YILI GEÇKİN BİR SÜRE GÖREV YAPTIM ”E” SINIFI EHLİYETİM KENDİ ŞAHSIMA AİT RUHSATLI SİLAHIM VAR SİGARA VE ALKOL KULLANMIYORUM TCDD DE/DA ÇALIŞMAK İSTİYORUM İLGİLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM…TELEFON:05414018349

 • selahattin kılıçaslan diyor ki:

  merhaba ben bu alanda çalışmak isterim.1979 doğumluyum 05442181317

 • selahattin kılıçaslan diyor ki:

  selam ben bu alanda çalışmak istiyorum.1979 ‘lu 05442181317

 • eyüp şimşek diyor ki:

  slm ben yozgattan eyüp elektrik elektronik bölümü mezunuyum TCDD da çalışmak istiyrm…05343362946

 • EMRE SAHİN diyor ki:

  OTOMOTIV MEZUNUYUM 1989 DOGUMLUYUM MAKINIST OLMAK ISTIYORUM 05077569727

 • turap karaca diyor ki:

  merhaba ben yozgat yerköyden turap karacaTCDD de sizlerle çalışmaktan onur duyarım.meslek lisesi elektronik bölümünden mezunum 1979 dogumluyum.tel. 05445153683.

 • taşkın diyor ki:

  otomasyon mezunuyum.1985 doğumluyum.sağlam bir işe herkez gibi çok ihtiyacım var.sizinle çalışmak istiyorum.daha önce kantar işinde çalışmıştım ama taşerondu.num:0533 269 56 32

 • abdullah diyor ki:

  mrb ben de bu işte çalışmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim??

 • emre diyor ki:

  TCDD KURUMU İŞÇİ ALIMLARINDA NEDENSE 6AY RAYLI SİSTEMDE ÇALIŞMA ŞARTI ARIYOR DAHA 4 AY ÖNÇE BU ŞART YÜZÜNDEN ELEMAN BULAMADI NİYESE BU ÇALIŞMA ŞARTINI ARIYOR AKILIM ERMİYOR BU İŞİ ÖĞRENMEK ÇOK MU ZOR SADECE KAMU KURUMLARINDA BU ŞARTI TCDD ARIYOR BAŞKA ÖRNEĞİ YOK.

 • akın kavak diyor ki:

  mrb akım akın kavak 1985 dogumluyum meslek lisesi menzunuyum metal işleri kaynak işleri yaparım 05416751004

 • Veli GÜNEŞ diyor ki:

  Merhaba,

  1984 Tekirdağ doğumluyum.E.M.L.Motor bölümü mezunuyum.Kpss den 60.400 puanım var.Mekanik tecrübem yeterince var.Yıllardır Devlet personeli olmak için çabaladım ama ne çareki herkesin bildiği gibi bu işler tecrübe puan başarı tahsil ile olmuyo yani torpil gerekli .Ben hakkım ile hakediyosam girmek isterim.En azından bi mülakat şansı verilmeli sizlerle çalışmayı gerçekten çok istiyorum.Konuyla ilgili yardımlarınızı rica ederim.

  Saygılarımla
  Veli GÜNEŞ

 • Veli GÜNEŞ diyor ki:

  Merhaba,

  1984 Tekirdağ doğumluyum.E.M.L.Motor bölümü mezunuyum.Kpss den 60.400 puanım var.Mekanik tecrübem yeterince var.Yıllardır Devlet personeli olmak için çabaladım ama ne çareki herkesin bildiği gibi bu işler tecrübe puan başarı tahsil ile olmuyo yani torpil gerekli .Ben hakkım ile hakediyosam girmek isterim.En azından bi mülakat şansı verilmeli sizlerle çalışmayı gerçekten çok istiyorum.Konuyla ilgili yardımlarınızı rica ederim.0554 234 04 17

  Saygılarımla
  Veli GÜNEŞ

 • mustafa diyor ki:

  ben yerköyden mustafa karadavut yerköy depo şefliğine makinist veya tren teşkil işçisi alımı olacak mı**

 • mamunik diyor ki:

  başvurular ne zaman bilgi veriri misin?

 • TURGUT SÖYLİYEN diyor ki:

  Merhabalar.Ben 1975 Tokat Zile doğumluyum.İstanbul Esenyurtta ikamet ediyorum.Yeni evliyim.Bilgisayar İşletmenliği Kurs Sertifikam, E Sınıfı Ehliyetim, Usta şoför eğitici ve öğretici hocalık sertifikam ve Silahlı Özel Güvenlik Eğitim Sertifikam ve Kimliğim var.Bir işe çok ihtiyacım var.Yıllardır sınava girsemde 65 üzeri puanda alsam hiçbir zaman işe giremedim.55 puan alan insanların çoğu işe yerleşti ve ben düz lise mezunu olduğum için bir işe giremedim.Kurumunuzda çalışmak istiyorum.Kurumunuzda çalışmaktan gurur ve mutluluk duyarım.Kolay gelsin.İyi çalışmalar.Saygılarımla;
  Cep:05366764283

 • TURGUT SÖYLİYEN diyor ki:

  Merhaba ben 1975 Tokat Zile doğumluyum.İstanbul Esenyurtta ikamet ediyorum.Yeni evliyim.1,78 boyunda ve 84 kilodayım.Lise mezunuyum.MEB Onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikam, E Sınıfı Ehliyetim, Direksiyon Usta Eğitici ve Öğretici Hocalık Sertifkam, Silahlı Özel Güvenlik (Kimlikli) Sertifikam var.Kaç yıldır Kpss den 60 veya üzeri puanda alsam Lise mezunuyum diye bir işe giremedim.Yada torpilim yok diye giremedim.Kurumunuzda çalımak isterim.Hangi vasıfta olursa olsun sizinle çalışmaktan gurur ve mutluluk duyarım.Kolay gelsin.İyi çalışmalar.Saygılarımla;
  Cep:05366764283

 • koçali diyor ki:

  1970 doğumlu meslek lisesi menzunuyum tcdd yolarında çalışmak istiyorum

 • koçali diyor ki:

  1970 doğumluyum meslek lisesi menzunuyum 2008 de kpss da 54 uan aldım T.C DDY DA GÜREV ALMAK İSTİYORUM

 • ercan karagülmez diyor ki:

  Ercan karagülmez.1980 metal işleribölümü mezum kps53 aldım.tcddy.emekli persönel cocuguyum.banada nasip olur inşallah.tel.05368267234

 • hasan yıldırım diyor ki:

  metal bölümü mezun askerlik muaf işe ihtiyaç var 1990 dogum

 • harun yorulmaz diyor ki:

  iyi çalışmalar balıkesirde ikamet etmekteyim endüstri meslek lisesi makına ressamlığı mezunuyum askerliğimi yaptım 1982 doğumluyum T.C DDY DA GÜREV ALMAK İSTİYORUM banada nasip olur inşallah.tel 0544 845 18 70

 • ali bilici diyor ki:

  endüstriyel elektronik mezunuyum tren teşkil işcisi olarak çalışabilirim askerliğimi mayın dedektörcü olarak yaptım şuan işe ihtiyacım var şimdiden teşekkürler

 • ugur diyor ki:

  mrb lar erzıncan unuversıtesı meslek yuksek okulu otomotıv bolumu mezunuyum 13.01.1989 dogumluyum askerlık yaptım motor sertıfıkalarım var ustalık usta ogretıcılık yedek parca tamır konusunda deneyımlıyım calısmak ıstıyorum yardımcı olursanız sevınırım 05548451008

 • şeref ünlüer diyor ki:

  ben 1983 dogumluyum anadolu teknik lise teknik lise ve endüstrı meslek lisesi mezunuyum TCDD bünyesinde calısmak istiyom askerligimi yaptım allah bizede nasip eder ınsallah 05445864817

 • ALİ RIZA UYAR diyor ki:

  bende sanat okulu mezunuyum kpss den 69 puan aldım bende çalışmak iştiyorum ALİ RIZA UYAR 0542 712 23 07

 • yusuf yıldız diyor ki:

  slm bende böyle bir kurumda yer almayı çok isterdim yardım ederseniz sevinirim 0531 0345202

 • mehmet görgülü diyor ki:

  meslek lisesi mezunuyum ben demiryolların da çalışmaak istiyom 05394358171

 • yunus vişne diyor ki:

  ilk okul mezunuyum 1984 dogumluyum hayatım da hiç devlet işin de çalışmadım siz devlet büyüklerimle ben de devletime hiz met etmek istiyom siz devlet büyük lerime arz ederim

 • serdar serkan şahin diyor ki:

  konya selçuk üni.önlisans mezunuyum 1983 doğumluyum TCDD de 2 sene önlisans 1 senede lise olmak üzere 3 sene staj yaptım konya depoda aylık bakım günlük bakımlar hakkında bilgim vardır ve hatta staj bitirmem esnasında TCDD nin vermiş olduğu belgemde mevcuttur bunun haricinde b,d,e ehliyetlerim ve src belgelerim vardır kpss sınavınada girdim ilgilenirseniz sevinirim 0535 476 82 83

 • HASAN ÖZKAN diyor ki:

  bende sanat okulu mezunuyum elektrik bende çalışmak istiyorom.63 puan ım var kpss den.

 • ramazan diyor ki:

  düz liseyi almıyorlarmış arkadaşlar ben kaysei iş kura gittim kpss puanım 69 düz lise başvuru yapamıyo dedi ben de çalışmak istiyorum 05077145017 ismimi ramazan

 • recep boztaş diyor ki:

  recep boztaş 1991 doğumluyum kpss puanım 75 tel506 694 18 72

 • MUSATAFA GÜLER diyor ki:

  EML. elektrik bölümü mezunuyum bende bu kurumda yer almak ısterım kpss 2012 de 63 puan aldım.1983 dogumluyum.ilgılenırsenız sevınırım

 • MUSATAFA GÜLER diyor ki:

  EML.ELEKTRİK BÖLÜMÜ MEZUNUYUM.BENDE BU KURUMDA YER ALMAK ISTERIM. KPSS 2012 DE 63 PUAN ALDIM 1983 DOGUMLUYUM.ILGILENIRSNIZ SEVINIRIM.TEL.5374698623

 • FARUK KARABIYIK diyor ki:

  SLM BEN AMASYADAN OTOMOTIV TEKNIKERIYIM ÇALISMAK ISTIYORUM 0541 927 4727

 • MUSTAFA KILIÇKAYA diyor ki:

  silahlı güvenlik belgem var.tecrübeliyim.26 yaşındayımsizinle çalışmak isterim.gsm 05325131071

 • Göksel ANLAR diyor ki:

  ÖNCELİKLE BAŞARILAR DİLERİM İSMİM GÖKSEL ANLAR MESLEK LİSESİ MEZUNUYUM T.TESVİYE BÖLÜMÜNDEN 12.05.1986 DOĞUMLUYUM EVLİYİM 1 ÇOCUĞUM VAR KOCAELİDE OTURUYORUM VE ÖZELLİKLE SİZİN KURUMUNUZDA STAJ YAPTIM TCDD.GAZ ALTI ELEKTRİK KAYNAKLARI YAPABİLİYORUM VE MAKİNA BAKIM İŞİ İLE DE İLGİLENİYORUM SERTİFİKAM MEVCUT ŞUNUDA EKLEMEK İSTERİM DERİNCE DEVLET DEMİR YOLLARI MÜDÜRLÜĞÜNDE STAJ YAPTIM TEŞEKKÜR EDERİM.

 • ramazan elieyi diyor ki:

  Bir kamu kuruluşunda 3 yıldır makinistim.İstanbul’da mesleğimle ilgili bir ggörevde çalışmak isterim.

 • makinist diyor ki:

  yorumları hayretle okudum..

  yorum yapan arkadaşlar burası sadece forum sitesi…
  başka yerden aldığı haberi yayınlıyor..
  tcdd de makinistim ben..
  burda yorum yapmanızın bir anlamı yok.
  işkura kayıt olun sonra başvuruları takiip edin. ben 60 puanla makinist olarak girenleri biliyorum.. umudunuzu kaybetmeyin..
  not. makinist için myo mezunu 8- 10 bölümden alınır
  tren teşkil için eml teknik bölümlerden alınır
  yaş şartı yoktur ama 35 yaşından sonrakiler kpss den 100 alsalarda mülakattan elenirler.. bayan alımı yoktur.. ha birde ??? kolay bir iş değildir…

  bol şans..

 • gökhan diyor ki:

  merhaba silahsız güvenlik sertifikam bulunmakta sizinle calısmak isterim 05418180467

 • hasim diyor ki:

  iş arıyorum yardımcı olurmusunuz
  05336618588

 • seyitali su diyor ki:

  bende tern teşkil işçisi olarak çalışabilirim belgemde deneyimimde var 05428240807

 • erkan diyor ki:

  On yıllık silahlı güvenlik sertifikam var tecrubem var lise mezunuyum çalışmak isterim

 • arif aydın diyor ki:

  ilk okul mezunuyum marangoz mobilya işleri yapıyorum B.A.2 sınıfı ehliyetim var ayrıca park bahce işleriylede uğraşıyorum
  elim den gelen hertürlü işi yaparım sizinle calışmak istiyorum

 • dursun karip diyor ki:

  amasya meslek yüksek okulu mevzunuyum Karabük 1988 doğumluyum çalışmak istiorum 05454145719

 • dursun karip diyor ki:

  amasya meslek yüksek okulu endüstriyel otomasyon bölümü mevzunuyum çalışmak istiyorum 05454145719

 • Özhan BEYTUZUN diyor ki:

  Selam Meslek Yüksek Okulu Önlisans Mezunuyum. Elektrik Teknikeriyim EKAT belgesine sahibim,2 yıllık OG de ve AG de Tecrübe Sahibiyim TCDD yollarının vereceği uygun bir işte çalışmak isterim Tel: 0537 720 66 62

 • memet akın diyor ki:

  merhaba ben 1971 islahiye doğuluyum adanada oturmaktayım adana motor meslek lisesi (motor)bölümü mezunuyum tcdd çalışmak istiyorum fakat kpss den almış olduğum 57`9 puanla iş başvurusu yapamıyorum. şuan işsizim yardımcı olursanız sevinirim tlf: 0 542 278 61 74 acil olarak işe ihtiyacım var teşekkür eder saygılar sunarım.

 • ismet diyor ki:

  Sivas cumhuriyet üniversitesi meslek yüksek okulundan mezun oldum tcdd de çalışmak istiyorum

 • ismet danışman diyor ki:

  Sivas cumhuriyet üniversitesi meslek yüksek okulundan mezun oldum tcdd de çalışmak istiyorum .numaram05076602845

Yorum Yapın!

Yorum ekleyebilir yada yazı için geribildirim gönderebilirsiniz. Bu yazı için yorumlara abone ol subscribe to these commentsRSS.

Yorum içerisinde kullanabileceğiniz Html tagları:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Yazıya yorum yazdığınızda yorumunuzun hemen yanında bir Gravatarınız yayınlanacaktır. Hani benim Gravatarım?.