2012 Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Öğrenci Alım İlanı

2012 Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Öğrenci Alım İlanı, 2012  ,  2012 ,

ağdaş havacılık teknolojisini takip edebilecek ve uygulayabilecek kapasitede yetişmiş personelin Hava Kuvvetlerine kazandırılması amacı ile değişik sınıf, branş ve ihtisaslarda eğitim veren Hava Teknik Okullar Komutanlığına bağlı Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu hakkında size kısaca bilgi vermek ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna nasıl başvuracağınız konusunda sizlere yardımcı olmak üzere bu kılavuz hazırlanmıştır.

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu; Hava Kuvvetleri Komutanlığının Astsubay ihtiyacını karşılamak üzere, gelecekteki görevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi amacıyla ön lisans düzeyinde, Akademik Eğitim ve Temel Askerlik Eğitimi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapacağı sınıf, branş ve ihtisaslarda eğitim-öğretim veren ve tekniker/hizmet elemanı yetiştiren yatılı bir askeri eğitim öğretim kurumudur. Öğrenci kaynağını lise ve dengi okullardan mezun olanlar oluşturmaktadır. Bu kılavuzda belirtilen lise ve dengi okullarla, belirlenen öğrenim kollarından mezun olan öğrenciler, diğer koşulları da sağladıkları takdirde Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvurabilmektedir.

Bedensel ve zihinsel olarak en mükemmel şekilde yetişmek, Türkiye Cumhuriyeti semalarında, barış ve huzuru sağlamak için yapılan uçuşları desteklemek, zoru başarmak ve geleceği yakalamak istiyorsanız, sizleri Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunda görmek istiyoruz.

Bu kılavuzu dikkatle inceleyiniz. Eğer, Hava Astsubayı olmak istiyorsanız, başvuruda bulununuz. Ancak; unutmayınız ki hangi meslek ya da görevi seçerseniz seçin, siz ülkemizin parlak geleceği ve teminatısınız.

Başarınız devamlı, yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun.

Hava Teknik Okullar Komutanlığı

İÇİNDEKİLER

1. HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (MYO)

2. BAŞVURU

a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?

b. Kimler Başvuramaz?

c. Başvuru İçin Hangi Okul Türü ve Öğrenim Kolundan Mezun Olmak Gerekir?

ç. YGS’ye Girme Zorunluluğu Var mıdır? 2010 ÖSYS Aday Bilgi Formunda “21.Askeri Okullara Girme İsteği” Bölümünü İşaretlemek Zorunlu mudur?

d. Başvuru Nasıl Yapılır?

e. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

3. SEÇİM AŞAMALARI

a. Seçim Aşamalarına Kimler Çağrılacaktır?

b. Seçim Aşamalarına Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

c. Seçim Aşamaları Nerede Yapılacaktır?

ç. Seçim Aşamaları Nelerdir?

d. Seçim Aşamaları Nasıl Uygulanacaktır?

e. Seçim Aşamalarına İtiraz Nasıl Yapılabilir?

f. Seçim Aşamalarına Çağrılmak İçin YGS’den Kaç Puan Almak Gerekir?

g. Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır?

ğ. Sonuçlar Nasıl Duyurulacaktır?

h. Yedek Aday Belirlemesi ve Çağrılması Nasıl Yapılacaktır?

4. İNSAN KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME, SEÇME VE YERLEŞTİRME KOMUTANLIĞI İLE YAZIŞMALAR

a. Adres ve Telefon Değişikliklerinin Bildirilmesi

b. Sonuçlar Üzerinde İnceleme İstekleri

5. TABLOLAR

TABLO-1 (OKUL TÜRLERİ)

TABLO-2 (ÖĞRENİM KOLLARI)

TABLO-3 (18 VE ALTI YAŞ İÇİN BOY VE KİLO ORANLARI)

TABLO-4 (19 VE ÜZERİ YAŞ İÇİN BOY VE KİLO ORANLARI)

TABLO-5 (HAVA ASTSUBAY MYO BEDENİ YETENEK DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ)

TABLO-6 (ÖRNEK KAYNAK ÖNCELİK TABLOSU)

6. ADRES

1. HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (MYO)

Sayfa Başına Dön

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Kuvvetleri Komutanlığının çok çeşitli ihtisaslarda teknik seviyede ihtiyaç duyduğu Astsubayların yetiştirildiği bir okuldur. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Eğitim Komutanlığına bağlı Hava Teknik Okullar Komutanlığı bünyesinde kurulmuş olup İzmir’dedir.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında Astsubaylar; Personel, İstihbarat, Hava Trafik, Uçak Bakım, İstihkam, Muhabere, Radar, Ulaştırma, Harekat, Piyade, Maliye, Levazım ve İkmal gibi pek çok değişik sınıflarda görev yapmaktadırlar. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu seçim aşamalarında başarılı olan ve okula kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları okula başladıklarında, mezun oldukları okul türleri ile öğrenim kolları ve Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları göz önüne alınarak sınıflandırılmaktadır. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim 2 yıldır.

İhtiyaç duyulması halinde, Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna kesin kayıt hakkını elde eden öğrencilerden Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Harita Genel Komutanlığına öğrenci seçilebilmektedir. Bu nedenle, Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna müracaat eden öğrenciler, ihtiyaç halinde Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya Harita Genel Komutanlığı adına Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görmeyi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

Kayıt işlemleri tamamlanıncaya kadar yapılacak her türlü harcama öğrencilerin kendilerine aittir.

Astsubay yetiştirilmek üzere geçici kayıt kabulleri yapılan öğrencilerin eğitim-öğretimleri yatılı ve parasızdır. Geçici kayıt kabulden mezun oluncaya kadar her türlü ihtiyaçları (Yiyecek, barınma, giyecek, kitap, defter vs.) devlet tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca öğrencilere öğrenimleri süresince öğrenim harçlığı da verilmektedir.

18 yaşını doldurmuş her Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencisinin aldığı harçlıktan Emekli Sandığına kesinti yapılarak, emeklilik hizmet süresi okuldayken başlatılmaktadır.

İki yıllık eğitimden sonra Astsubay Çavuş olarak ataması yapılacak olanların maaşları; 926 sayılı Personel Kanununda belirtilen ortak maaş gösterge tablosunun 9’uncu derece 1’inci kademesidir. Maaş katsayısına ek olarak ilgili yasalar çerçevesinde Silahlı Kuvvetler tazminatı, tayin bedeli, iş riski, iş güçlüğü ve lojman tazminatları ödenmektedir.

Astsubay Çavuş olarak atamaları yapılan personelin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan Ordu Evlerinden, Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı Tesislerinden, Sağlık Hizmetlerinden ve Devlet Konutlarından yararlanma hükümlerine göre lojmanlardan faydalanabilme hakları bulunmaktadır.

2. BAŞVURU

Sayfa Başına Dön

a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?

Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan ERKEK öğrenciler başvurabilir.

Başvuru Koşulları :

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

(2) Nişanlı, evli, dul olmamak veya herhangi bir kadınla nikahsız yaşamamak.

(3) Kendisi, annesi, babası ve kardeşlerinin;

(a) Tutum ve davranışları ile yasadışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış ve karışmamış olmak.

(b) Toplumca ayıp sayılan ve toplumca uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak.

(c) Kusursuz bir ahlak ve karaktere sahip olmak.

(ç) Dürüst bir yaşam düzeyinde olmak ve yüz kızartıcı fiilleri işlememiş olmak.

(d) Ceza yasalarında tanımlanan (Taksirli suçlar hariç) herhangi bir suçtan (Beraat edenler veya kamu davasının düşmesine karar verilenler hariç) dolayı ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş veya affa uğramış olsa dahi ceza almamış olmak.

(e) Yapılacak arşiv araştırması ve/veya Resmi Güvenlik Soruşturması sonunda Askeri Öğrenci olmayı engelleyen sakıncalı hali bulunmamak.

(4) Askerlikle her ne sebeple olursa olsun ilişkisi bulunmamak (Askerliğini yapmamış olmak.)

(5) Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak.

(6) Okula karşı uygun nitelikte (Dürüst bir yaşam düzeyinde yüz kızartıcı fiilleri bulunmayan) sorumlu bir veli (reşit olmayanlar için) göstermek.

(7) TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Askeri Okullara Girecek Öğrenci Adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine ve boy-kilo oranlarına sahip olmak. (TABLO-3 ve TABLO-4)

(8) Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, histeri vb. hastalık bulunmamak.

(9) Vücut yapısı düzgün olmak, düztabanlılık, iskelet bozukluğu, ameliyat izleri, göğüs kafesinde şekil bozukluğu, vücudun herhangi bir yerinde dikkat çekici dövme ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, çiçek bozukluğu, kellik ve cilt hastalığından iz bulunmamak.

(10) Türkçe’yi kusursuz konuşmak, dilde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak.

(11) Duymasında bir kusuru bulunmamak.

(12) Görme bozukluğu nedeniyle gözlük, lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü, görme bozukluğu vb. hastalık bulunmamak.

(13) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ile tüberküloz geçirmemiş olmak.

(14) En fazla 21 yaşında olmak. (Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır. 01 Ocak 1989 ve daha sonra doğanların başvurusu kabul olacaktır.)

(15) Her ne sebeple olursa olsun öğrenime; lise ve dengi okullardan sonra bir yıldan fazla ara vermemiş olmak. (Liseden 2009 ve 2010 yıllarında mezun olanların başvurusu kabul edilecektir.)

(16) Geçici kayıt kabule kadar (en geç 01 Eylül 2010) okudukları okuldan mezun olmak.

(17) 2010 yılında yapılacak YGS sınavına girmek ve belirlenecek taban puan üzerinde puan almak.

b. Kimler Başvuramaz?

(1) Yukarıda “a” fıkrasında belirtilen koşulları taşımayanlar başvuramazlar. Giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek, asılsız belge düzenleyenlerden, okula kaydını yaptırmış olanların bu durumları eğitim-öğretim süresi içinde herhangi bir tarihte tespit edilirse, okul ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.

(2) TABLO-1 ve TABLO-2’ de belirtilen okul türleri ve öğrenim kollarından mezun olmak esastır. Benzeri ya da aynı müfredat ile eğitim almış olsalar dahi bu kılavuzda yer almayan okul türü ve öğrenim kollarından mezun olanlar başvuramaz.

c. Başvuru İçin Hangi Okul Türü ve Öğrenim Kolundan Mezun Olmak Gerekir?

Başvuru için broşürün sonunda yer alan TABLO-1’ de belirtilen okul türlerinden ve TABLO-2’ de belirtilen öğrenim kollarından mezun olmak gerekmektedir.

ç. YGS’ye Girme Zorunluluğu var mıdır? 2010 ÖSYS Aday Bilgi Formunda “21.Askeri Okullara Girme İsteği” Bölümünü İşaretlemek Zorunlu mudur?

(1) Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu’na başvurabilmek için 2010 yılında yapılacak YGS’ ye girmek zorunludur.

(2) Öğrencilerin 2010 ÖSYS Aday Bilgi başvurusunda “21.Askeri Okullara Girme İsteği.” alanını işaretlemiş ya da işaretlememiş olmasına bakılmaksızın bu kılavuzda belirtilen usullerle (www.tekok.edu.tr internet adresinden) başvurmaları zorunludur.

d. Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurular doğrudan www.tekok.edu.tr internet adresinden yapılacaktır. Başvuru formunun internet üzerinden doldurulmasından sonra işleminizin tamamlandığını belirten bir şifre alacaksınız. Daha sonra bu şifreyi kullanarak kendi bilgilerinizi kontrol edebilir varsa değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Başvuru bilgilerinize başkaları tarafından ulaşılıp değiştirilmemesi için şifrenizi gizli tutmanız gerekmektedir.

e. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

(1) Başvuru koşullarından herhangi birini taşımıyorsanız,

(2) Bu kılavuzda belirlenen okul türü ve öğrenim kolundan mezun değilseniz,

(3) İnternet’ten başvuru yapıldıktan sonra şifre alınması gerekmektedir, şifre alamıyorsanız başvurunuz kabul edilmemiş demektir. Başvuruların bitiminden sonra internet adresimizde başvuruların durumu ile ilgili duyurumuz olacaktır. Başvuru yapanların bilgilerinde herhangi bir hata varsa bu dönem içerisinde kayıtlarını düzeltmeleri gerekmektedir. Daha sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

UYARI: Başvurusu geçersiz sayılanlara yazılı cevap verilmeyecektir. www.tekok.edu.tr web adresinde açıklama yapılacaktır.

3. SEÇİM AŞAMALARI

Sayfa Başına Dön

a. Seçim Aşamalarına Kimler Çağrılacaktır?

(1) Başvurusu kabul edilenler arasından seçim aşamalarına çağrılanlar www.tekok.edu.tr web sayfasında ilan edilecektir. Çağrılan adaylara ayrıca çağrı mektubu gönderilmeyecektir. Bu nedenle, internetten seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır. Mağdur olmamanız için durumunuzu öğrenmek üzere YGS sonuçları açıklandıktan sonra internet sitesini kontrol etmelisiniz.

(2) Seçim aşamalarına çağrılmak için ÖSYM’nin 2 yıllık Meslek Yüksekokullarına kayıt yaptırabilmek için gerekli asgari puan (ham puan) ve yukarısında almak yeterli değildir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ihtisas bazında belirlenen Hava Astsubayı kontenjanına göre öğrenim kolları bazında aday sayıları belirlenecek ve mezun öğrencilerden en yüksek puanlıdan başlamak üzere belirlenen adaylar seçim aşamalarına çağrılacaktır.

Örneğin; Uçak Bakım Sınıfı’nın “X” ihtisasında yetiştirilmesi planlanan Hava Astsubayı miktarı 10 ve bu ihtisas için kaynak öncelikleri; Temel Alanda yer alan 4841 kodlu Uçak Bakım ve Elektroniği, 2927 kodlu Uçak Elektroniği mezunları, yan alanda 1595 kodlu Fen Bilimleri mezunları olsun.

Yetiştirilmesi planlanan 10 Uçak Bakım Sınıfı Hava Astsubayı için seçim aşamalarında elenecek öğrenciler olacağı da göz önünde bulundurularak örneğin; 100 öğrenci çağrılacaktır. Bu 100 öğrenci için öncelikle temel alanda yer alan 4841 ve 2927 kodlu öğrenim kollarından mezun olan öğrenciler YGS’den aldıkları (kendi öğrenim kolunun puanı cinsinden ve iki yıllık Meslek Yüksekokuluna kayıt yaptıracaklarda aranacak sınav sonucuna göre örneğin; YGS-1 ve YGS-2 gibi) puana göre en yüksek puanlıdan en düşük puanlıya göre karma liste olarak sıralanacak ve sıralamaya giren ilk 100 öğrenci seçim aşamalarına çağrılacaktır.

100 rakamına ulaşılması halinde puanı ne olursa olsun yan alanda yer aldığı için 1595 kodlu Fen Bilimleri bölümünden öğrenci çağrılmayacaktır. Ancak 4841 ve 2927 kodlu öğrenim kollarından mezun öğrenciler 100 öğrenciden az ise yan alana geçilecek ve eksik öğrenci miktarı yan alandaki 1595 kodlu öğrenim kolundan mezun en yüksek YGS-1 ve YGS-2 puanına sahip öğrencilerden tamamlanacaktır.

Örnekten de anlaşılacağı gibi puanı düşük olsa dahi temel alanda yer alan öğrenim kolları birinci önceliğe, yan alanda yer alanlar ise ikinci önceliğe sahiptirler.

Her ihtisas için temel ve yan alanda yer alan öğrenim kolları ayrı ayrı belirleneceğinden bir ihtisasın temel alanında yer alan öğrenim kolu diğer bir ihtisasın yan alanında veya yan alanda yer alan bir öğrenim kolu diğer bir ihtisasın temel alanında yer alabilecektir.

(4) Örnekte açıklanan uygulama Hava Kuvvetleri Komutanlığının her ihtisası için ilgili öğrenim kollarına uygulanacaktır. TABLO-1 ve TABLO-2’de yer alan okul türü ve öğrenim kolundan herhangi birine uygun ihtisasta personel yetiştirilmesinin öngörülmemesi halinde başvurusu kabul edilmiş olsa dahi o öğrenim kolundan öğrenci çağrılmayabilecektir.

(5) 2010 yılı seçim aşamalarına yukarıda açıklanan yöntemle belirlenmiş yaklaşık 10 bin öğrencinin çağrılacağı değerlendirilmektedir.

b. Seçim Aşamalarına Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

(1) YGS puanlarının belli olmasından sonra 3’üncü madde “a” fıkrasında örneklenen yöntemle belirlenen öğrenciler internette yayımlanacaktır.

(2) İnternette yayımlanan sayfada öğrencilerin hangi yolu izleyecekleri ve gelirken yanlarında neler getirecekleri ayrıntılı olarak belirtilecektir.

UYARI : YGS sonuçları açıklandıktan sonra internet sayfamızı sorgulayarak durumunuzu ve yapacaklarınızı öğreniniz. Aksi takdirde geç kalarak seçim aşamalarına çağrıldığınız halde katılamayabilirsiniz.

c. Seçim Aşamaları Nerede Yapılacaktır?

(1) Seçim aşamaları internette yayınlanan çağrı mektubunda belirtilecek tarihte, Hava Teknik Okullar Komutanlığı (Gaziemir / İZMİR)’nda yapılacaktır.

(2) Otobüsle İzmir’e gelen öğrenciler otogardan Yeni garaj – Gaziemir minibüslerine ya da Belediye otobüsüne binerek Gaziemir (TANSAŞ durağı)’de inebilirler. Takiben Aydın ili istikametinde yaklaşık 500 metre yaya olarak gidildiğinde “Hava Teknik Okullar Komutanlığı” yazısı ile karşılaşılacaktır. Giriş Nizamiyesi, demiryolu istikametinde yaklaşık 500 metre içeridedir. Burada öğrenciler ilgililer tarafından karşılanacaktır.

ç. Seçim Aşamaları Nelerdir?

Seçim aşamaları;

(1) Başvuruların Değerlendirilmesi

(2) İlk Kontrol

(3) Kişilik Testi

(4) Ön Sağlık Muayenesi

(5) Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testi (FKDT)

(6) Mülakat (Görüşme)

(7) Nihai Karar Kurulu

(8) Hastane Sevk

(9) İntibak Eğitiminden oluşmaktadır.

d. Seçim Aşamaları Nasıl Uygulanacaktır?

(1) Başvuruların Değerlendirilmesi :

Başvurular, ÖSYM’den alınan bilgiler ve başvuru formunuzdaki beyanlarınız göz önüne alınarak değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede beyanınıza göre başvuru koşullarını taşıyıp taşımadığınız, öngörülen bölümlerden mezun olup olmadığınız ve diğer hususlar değerlendirilecektir. (ÖSYM’den alınan bilgilerle, beyanınız çeliştiğinde ÖSYM’den alınan bilgiler doğru kabul edilecektir.)

(2) İlk Kontrol :

İnternette yayımlanan öğrencilerin Hava Teknik Okullar Komutanlığına geldiklerinde yapılan ilk kontroldür. Bu kontrolde:

(a) Adayların kendisinden istenen evrakların tam ve eksiksiz olduğu,

(b) Evrakların, adayın başvuru beyanını doğrulayıp, doğrulamadığı kontrol edilir.

(c) Evrakında eksiklik bulunanlardan sınav süresi içinde eksik evrakını tamamlayamayacağı anlaşılanların müracaatları geçersiz sayılır ve elenmiş kabul edilir.

(ç) Evraklarından herhangi birisinin başvuru beyanına uymadığı tespit edilenler elenmiş kabul edilir ve haklarını yitirmiş olurlar.

(3) Kişilik Testi :

İlk kontrolden geçen öğrenciler 150 – 180 soruluk bir teste girerler. Bu test bilgiyi ölçen bir test olmayıp, öğrencilerin kişilik yapısının, ruhsal durumlarının ve duygusal yapılarının nasıl olduğunun tespitine yönelik anket şeklinde bir testtir. Testte başarılı/başarısız değerlendirmesi yapılmaz. Mülakat (görüşme) aşaması için öğrenci hakkında fikir edinmek üzere yapılan bir testtir.

(4) Ön Sağlık Muayenesi :

(a) Öğrencilerin fiziksel görünümünün yaş, boy ve vücut ağırlığının istenen standartlarda olup olmadığı ile görme bozukluğu, renk körlüğü, düztabanlık ve ağız, diş, çene yapısının uygun olup olmadığı başta olmak üzere TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere göre kontrol edilmektedir.

(b) Öğrenci ve velilerinin maddi ve manevi kayıplara uğramaması için; öğrencinin uygun boy ve kiloda olup olmadıklarından (Yaşlara göre boy-kilo oranları TABLO-3 ve TABLO-4’ tedir.), renk körlüğü bulunup bulunmadığından, lazer ya da başka bir yöntemle iyileştirilmiş olsa dahi göz bozukluğunun olmadığından, 5 m. mesafeden okuma skalasındaki harfleri her iki gözle tek tek okuyabildiğinden, düz tabanlığı bulunmadığından, yüzünde ve vücudunda leke, yanık, derin ve uzun kesi izi bulunmadığından (diğer nitelikler için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği incelenebilir) emin olarak seçim aşamalarına gelmesi önemlidir.

(5) Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testi (FKDT) :

(a) Ön sağlık değerlendirmesinden başarı ile geçen öğrenciler Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testine alınacaktır.

FKDT dört branşta yapılır.

(1) Barfikste kol çekme,

(2) Durarak uzun atlama,

(3) Mekik,

(4) 400 m. koşu

FKDT’ne önceden hazırlanarak gelmeniz, başarınızı artıracak buradan derecelerinize göre alacağınız notlar, performans değerlendirmenize doğrudan etki edecektir. FKDT’de belirlenen

barajları geçemeyen öğrenciler elenecektir. Branşlara göre baraj dereceleri TABLO-5’tedir.

6) Görüşme (Mülakat) :

Görüşme (mülakat) aşaması, Ön Sağlık ve FKDT’ den geçen öğrencilerin, yüz yüze bir komisyon ile görüşmesinde yapılan değerlendirmedir. Beş kişilik bir komisyon tarafından, öğrenciye çeşitli sorular yöneltilerek; öğrencinin konuşma tekniği, kendine güveni, psikolojik yapısı ve davranışları değerlendirilmektedir.

Komisyon üyeleri konularında uzman ve eğitim görmüş personeldir. Öğrencinin bilgisinin ölçüldüğü bir sınav değil, çeşitli tekniklerle öz güveninin, konuşmasındaki akıcılığın, mantıklı ve aksaksız konuşmasının değerlendirildiği bir aşamadır. Adaylar belirlenmiş niteliklerine göre komisyon üyelerinin birbirinden bağımsız olarak verdiği puanlar ile değerlendirilmektedir. Toplamda % 70’in altında alan adaylar elenmektedir.

(7) Nihai Karar Kurulu :

Nihai Karar Kurulu, ilgili yönergelerde belirtilen esaslara göre kurulan ve üst rütbeli subaylardan oluşan kuruldur. Bu kurul; seçim aşamalarında başarılı olmuş ve farklı komisyonlarda değerlendirilmiş öğrencileri, yüz yüze görüşerek ve birbirleriyle mukayese ederek son bir değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Değerlendirme sonucu olumsuz karar verilen öğrenciler başarısız sayılıp elenmektedir. Buradaki değerlendirmede genel olarak bilgiyi ölçmeye yönelik bir değerlendirme yapılmayıp, öğrencinin davranış, mantık zinciri kurma ve genel görünüşü ile Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencisi olup olamayacağı hakkında nihai karar vermeye yönelik bir değerlendirmedir.

(8) Hastane Sevk :

Yukarıda açıklanan seçim aşamalarından başarı ile geçen öğrenciler, Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenen ve değişik illerde konuşlu kendilerine sunulan listedeki Askeri Hastanelerden istedikleri birine sevk edilmekte ve kendilerinden daha sonra belirlenecek bir tarihe kadar “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporu getirmeleri istenmektedir. Sevk edildikleri hastaneden “Askeri Öğrenci Olamaz” sağlık raporu alanların itiraz hakkı vardır. Bunun için uygulanacak usul, hastaneye sevk esnasında öğrencilere açıklanacaktır.

(9) İntibak Eğitimi:

Sağlık muayenesi sonunda “Askeri Öğrenci Olur” raporu alan öğrenciler performans puanına göre sıralanırlar. Hava Kuvvetleri Komutanlığınca o yıl hangi ihtisastan kaç öğrenci Hava Astsubayı olarak yetiştirilecekse, 3’üncü madde “a” fıkrasındaki örneğe uygun olarak adaylar belirlenir. Asil ve yedek olarak belirlenen adaylar internette yayınlanır.

İntibak eğitimine çağrılan öğrencilerin geçici kaydı yapılarak, Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna kabul edilirler.

İntibak eğitimi süresi Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenir. Bu süre 2 ila 8 hafta arasında değişebilir.

İntibak eğitimi öğrencilerin askerliğe uyum sağlayıp sağlayamayacaklarının değerlendirildiği bir eğitimdir. Bu eğitim süresince giyecek, yiyecek ve yatacak ihtiyaçları Hava Teknik Okullar Komutanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Askerliğe uyum sağlayamayacakları değerlendirilen öğrenciler elenir ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencisi olma hakkını kaybeder. Başarılı olanlar İntibak Eğitimi sonunda törenle yemin ederek, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencisi olmaya hak kazanırlar.

e. Seçim Aşamalarına İtiraz Nasıl Yapılabilir?

Seçim aşamalarının aynı gün içinde bitirilmesi esas alınır ve bu aşamalardan herhangi birine aynı gün içinde seçim aşamalarının yapıldığı bölge terk edilmeden yazı ile müracaat ederek itiraz etmek mümkündür. İtiraz önce İnsan Kaynakları Değerlendirme, Seçme ve Yerleştirme Komutanı Başkanlığındaki heyet tarafından değerlendirilir. Heyette itirazın yapıldığı aşamanın komisyon başkanı yer alır. İtirazın uygun bulunması halinde, aday itiraz ettiği teste yeniden tabi tutulur veya Karar Kuruluna sevk edilir. İtirazın uygun bulunmaması halinde aday elenir.

f. Seçim Aşamalarına Çağrılmak İçin YGS’den Kaç Puan Almak Gerekir?

Seçim Aşamalarına çağrılmak için her yıl öğrenim kollarına göre hesaplanan taban puanın üzerinde bir puan almak gereklidir. ÖSYM tarafından belirlenen puan türü bazında tespit edilen iki yıllık MYO’larına kayıt yaptırabilmek için gerekli asgari puan ve üzerinde puan alanlardan 3 ncü madde “a” fıkrasında örnekle açıklanan puan ve üzerinde puan almak esastır. Genel taban puan uygulaması yapılmaz. Örnekte belirtilen şekilde hangi öğrenim kolundan kaç öğrencinin çağrılacağı tespit edilir. Sonuncu öğrencinin puanı o öğrenim kolu için en düşük puanı (taban puan) belirler.

g. Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır?

Değerlendirme tüm seçim aşamalarından başarılı olarak geçen ve hastaneden “Askeri Öğrenci Olur” kararlı heyet raporu getirenler arasında yapılır. Bu koşulları sağlayanlar aldıkları YGS puanı (kendi öğrenim kolunun esas puanı YGS-1, YGS-2 ve YGS-5, YGS-6 gibi) ve seçim aşamalarından elde ettikleri puanlar kullanılarak tespit edilen performans notuna göre sıralanırlar. Asil ve yedek öğrenciler 3’üncü madde a fıkrasında belirtilen seçim aşamalarına çağrılacak öğrencilere uygulanan usule uygun şekilde belirlenir. Her ihtisas için öncelikle temel alanda bulunan öğrenim kollarından en yüksek puanlılar kontenjan miktarı kadar asil olarak belirlenir. Kontenjanın tamamlanamaması durumunda yan alandaki öğrenim kolu mezunlarından yüksek puanlılar asil olarak belirlenir. Bunların dışındaki adaylar yüksek puanlı olsalar dahi yedek aday olarak belirlenirler. İhtisaslar için temel ve yan alanda yer alan öğrenim kolları TABLO-6’da örnek olarak yer almaktadır.

ğ. Sonuçlar Nasıl Duyurulacaktır?

Tüm seçim aşamalarından sonra performans değerlendirmesi ile asil ve yedek olarak sıralanan adaylara duyuru internet yolu ile yapılacaktır. Çağrı mektubu gönderilmeyecek ve gazete ilanı verilmeyecektir. Sonuçları takip etmek adayların sorumluluğunda olup; çağrıldıkları tarihte gelmeyen adaylar vazgeçmiş sayılacak, “çağrıyı görmedim” gibi mazeretler hak doğurmayacaktır. Bu nedenle durumlarını internetten takip etmek adayların mağduriyetini önleyecektir.

h. Yedek Aday Belirlemesi ve Çağrılması Nasıl Yapılacaktır?

Her hangi bir ihtisasa ait asil adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine o ihtisasa ait temel alanda yer alan öğrenim kollarından mezun olanlardan yedek aday listesinden performans puanı en yüksekten itibaren ihtiyaç kadar yedek aday çağrılır. Temel alandaki yedek adaylar ihtiyacı karşılamaz ise yine aynı ihtisasın yan alanındaki yedek adaylardan performans puanı en yüksek olandan itibaren aday çağrılır.

Örnek olarak verilen kaynak öncelik tablosu (TABLO-6) incelendiğinde her ihtisasın temel ve yan alan öğrenim kolları farklılık göstermektedir. Bu nedenle yedek aday listesinin önceden belirlenmesi mümkün değildir. Örneğin; 481X0 ihtisası için belirlenen 10 kontenjan için asil adaylardan 8’i gelmiş olsun. Boş iki kontenjan asil listesine giremeyen adaylar içinden belirlenecektir. Bu iki kişi belirlenirken önce tüm yedek adaylar bölümüne bakılmaksızın en yüksek performans puanına göre yukarıdan aşağıya sıralanacaktır. Bu sıralamadan öncelikle en yüksek puanlı yedek adayın her hangi diğer bir ihtisasa yerleştirilmesi halinde 481X0 ihtisasının temel alanında yer alan öğrenim kollarından mezun asil adaylardan birisinin boşa çıkıp çıkmayacağına bakılacaktır. Boşa çıkmış aday olacaksa yedek ilk sırasındaki en yüksek puanlı aday bu ihtisasa yerleştirilecek ve boşa çıkan aday 481X0 ihtisasına kaydırılacaktır. Boşa çıkan asil aday yoksa yukarıdan başlayarak adayların öğrenim koluna bakılacaktır.

Öğrenim kolu 481X0 ihtisasının temel alanında yer alan aday, sırası kaçıncı olursa olsun, kontenjanı tamamlamak üzere listeye dahil edilecek bulunamazsa yan alana geçilecektir Bu nedenle “Kaçıncı yedek sırasındayım?” sorusuna cevap vermek önceden mümkün olmamaktadır.

Yedek adayların geçici kayıt için çağrılmaları telefon ile yapılacaktır. Asil adayların yerine yedeklerin çağrılabilmesi için aradaki zaman son derece kısadır. Bu nedenle telefonla haberleşme kullanılacaktır. Dolayısıyla adayların kendilerine ulaşılabilecek doğru telefon numaralarını Başvuru Formunda belirtmeleri son derece önemlidir.

4. İNSAN KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME SEÇME VE YERLEŞTİRME KOMUTANLIĞI İLE YAZIŞMALAR

a. Adres ve Telefon Değişikliklerinin Bildirilmesi;

Adres ve telefon numarası değişikliklerini dilekçe yazarak, posta yolu ile veya belge geçer (faks) ile bildiriniz.

b. Sonuçlar Üzerinde İnceleme İstekleri;

(1) “Herkesin kendi idari işlerini kendisinin takip etmesi sorumluluğu” ilkesinden hareketle ve bilgilerin internet ortamında yayınlanacağı göz önünde bulundurulacağından, herhangi bir nedenle, gerek seçim aşamalarına, gerekse geçici kayıt tarihinde belirtilen gün, saat ve yerde hazır bulunamamanız mazereti geçersiz olacak ve sizin için bir hak doğurmayacaktır. Başvuru formunu dolduran öğrenciler bu durumu kabul ederek, herhangi bir hak talebinde bulunmayacaklarını kabul etmiş sayılırlar.

(2) Kendinizle ilgili değerlendirmenin yeniden incelenmesini bu kılavuzun başında yer alan adresten mektup ya da telefon yolu ile isteyebilirsiniz. Açıklayıcı bilgi isteğinize göre size sözlü veya yazılı olarak verilecektir.

(3) Puanınızın seçim aşamalarına çağrılmak için yeterli olduğunu düşündüğünüz halde seçim aşamalarına çağrılmazsanız, açıklanan taban puanlar ile kendi puanınızı yeniden inceleyiniz ve açıklamaları okuyunuz. Buna rağmen çağrılmanız gerektiğini düşünüyorsanız bu kılavuzda belirtilen telefon ve fax ile irtibata geçiniz.

5. TABLOLAR

KAYNAK OKUL TÜRLERİ ( TABLO 1 )

OKUL TÜRLERİ
KODU OKUL TÜRÜ KODU OKUL TÜRÜ
LİSELER
11033 Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğrenim Yapan Resmi Liseler) 11066 Özel Fen Lisesi
11058 Fen Lisesi 11025 Özel Lise
11017 Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) 11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise
11106 Lise, Özel Lise (Y.Dil Ağırlıklı Prog ram Uygulayan Liseler)
ÇOK PROGRAMLI LİSELER
30085 Anadolu Meslek Lisesi Programı 30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı)
30117 Anadolu Teknik Lisesi Prog . (Erkek Teknik) 30109 Teknik Lise Programı (Erkek Teknik)
30036 Endüstri Meslek Lisesi Programı 30093 Teknik Lise Programı (Kız Teknik)
30044 Kız Meslek Lisesi Programı 30052 Ticaret Meslek Lisesi Programı
30028 Lise Programı
ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ
54029 Anadolu Meslek Lisesi 54094 Yapı Meslek Lisesi
54012 Endüstri Meslek Lisesi 54142 Tekstil Meslek Lisesi
54086 Motor Meslek Lisesi 54183 Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
TEKNİK LİSELER
53024 Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik) 53073 Motor Teknik Lisesi
53098 Anadolu Teknik Lisesi (Kız Teknik) 53016 Teknik Lise (Erkek Teknik)
53049 İnşaat Teknik Lisesi 53081 Teknik Lise (Kız Teknik)
DİĞER LİSELER
50027 Anadolu Öğretmen Lisesi 80168 Anadolu İletişim Meslek Lisesi
55025 Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik) 55017 Meslek Lisesi (Kız Teknik)
52028 Anadolu Ticaret Meslek Lisesi 52011 Ticaret Meslek Lisesi
80151 Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi 50019 Öğretmen Lisesi

KAYNAK ÖĞRENİM KOLLARI ( TABLO 2 )

ÖĞRENİM KOLLARI
KODU ALAN / KOL / BÖLÜM KODU ALAN / KOL / BÖLÜM
1202 BİLGİSAYAR 2137 MOTOR
3015 BİLGİSAYAR DONANIM 2137 MOTOR (BENZİNLİ) / MOTOR (DİZEL)
3853 BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 4381 MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ
3021 BİLGİSAYAR YAZILIM 2211 OTOMATİK KUMANDA
4176 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 4416 OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ
1491 ELEKTRİK 2378 SIHHİ TESİSAT
4238 ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 2384 SIHHİ TESİSAT-KALORİFERCİLİK VE ISITMA
1511 ELEKTRONİK 2603 TELEKOMİNİKASYON
1568 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK 3517 TESİSAT TEKNOLOJİSİ
3785 ENDÜSTRİYEL MEKANİK 4485 TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME
1568 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİSİ (ELEKTRONİK) 3654 TESİSAT TEKNOLOJİSİ (ISITMA SIHHİ TESİSAT)
3785 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİSİ (MEKANİK / MAKİNA) 3152 TESİSAT TEKNOLOJİSİ (ISITMA-DOĞAL GAZ İÇ/ŞEBEKE TESİSATÇILIĞI)(ISITMA DOĞAL GAZ ŞEBEKE TESİSATÇILIĞI)
1595 FEN / FEN BİLİMLERİ 3167 TESİSAT TEKNOLOJİSİ (ISITMA-DOĞAL GAZ )
3214 HİDROLİK VE PNÖMATİK 2666 TESVİYE
3214 HİDROLİK VE PNÖMATİK TEKNOLOJİSİ 3303 TÜRKÇE / MATEMATİK
3497 İLETİŞİM 2927 UÇAK BAKIM VE ELEKTRONİĞİ
1767 İNŞAAT 4835 UÇAK BAKIM (GÖVDE-MOTOR)
4312 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ 4841 UÇAK BAKIM (UÇAK ELEKTRONİĞİ)
1808 İŞ MAKİNELERİ/İŞ MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIM 2927 UÇAK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ VE ELEKTRONİĞİ
1987 MAKİNE 3669 UÇAK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ VE GÖVDE MOTOR
4369 MAKİNE TEKNOLOJİSİ 3669 UÇAK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ VE HAVA YOLU TEKNİSYENLİĞİ (GÖVDE MOTOR)
3915 MEKATRONİK 2927 UÇAK ELEKTRONİĞİ
2048 METAL İŞLERİ 2776 YAPI
4375 METAL TEKNOLOJİSİ 2797 YAPI RESSAMLIĞI

BOY KİLO ORANLARI ( TABLO 3 – 4 )

18 VE ALTI YAŞ İÇİN BOY VE KİLO ORANLARI
BOY (CM) (ASGARİ) BOY (CM) (AZAMİ) AĞIRLIK (KG) (ASGARİ) AĞIRLIK (KG) (AZAMİ)
168 185 54 73
19 VE ÜZERİ YAŞ İÇİN BOY VE KİLO ORANLARI
BOY (CM) AĞIRLIK (KG) (ALT SINIR) AĞIRLIK (KG) (ÜST SINIR)
168 54 73
169 54 74
170 55 75
171 56 76
172 56 77
173 57 78
174 58 79
175 58 80
176 59 81
177 60 81
178 60 82
179 61 83
180 62 84
181 62 85
182 63 86
183 64 87
184 64 88
185 65 89
186 66 90
187 66 91
188 67 92
189 68 93
190 69 94
191 70 95
192 70 96
193 71 97
194 72 98
195 72 99

NOT: Boy-kilo bu ölçüler dışında ise durumunuz giriş koşullarına uymuyor demektir. Ölçümler mutlaka ayakkabısız olarak ve sadece bir şort ile yapılmalıdır.

BEDENİ YETENEK DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ ( TABLO 5 )

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI FİZİKİ KABİLİYET DEĞERLENDİRME TESTİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ
BRANŞ DERECE PUAN
400 METRE KOŞUSU (sn.) * 85-83 7
82-80 14
79-77 21
76-74 28
73-71 34
70 40
KOL ÇEKME (adet) *3 2
4 4
5 6
6 8
7 9
8 10
MEKİK HAREKETİ (bir dakikada) * 32-34 5
35-37 10
38-40 15
41-43 20
44-46 25
47 30
DURARAK UZUN ATLAMA (cm.) * 180-184 4
185-189 8
190-194 11
195-199 14
200-204 17
205 20

* Baraj değerleridir. Bu değerlerin altında kalan adaylar sıfır puan alırlar. İki branştan sıfır puan alan aday elenir ve diğer seçim aşamalarına geçemez.

ÖRNEK KAYNAK ÖNCELİK TABLOSU ( TABLO 6 )

ÖRNEK KAYNAK ÖNCELİK TABLOSU
S/N İHTİSAS NO İHTİSAS ÜNVANI TEMEL ALAN YAN ALAN
ÖĞRENİM KODU ÖĞRENİM KOLU ÖĞRENİM KODU ÖĞRENİM KOLU
1 481X0 İSTİHKAM ASTSUBAYI 1767 İNŞAAT 1595 FEN/FEN BİLİMLERİ
2378 SIHHİ TESİSAT
2776 YAPI
2 463X5 UÇAK ELEKTRONİK HARP CİHAZLARI MKNS. 1511 ELEKTRONİK 3853 BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
3015 BİLGİSAYAR DONANIM 2927 UÇAK BAKIMI VE ELEKTRONİĞİ
1595 FEN/FEN BİLİMLERİ 2927 UÇAK BAKIMI TEKNİSYENLİĞİ VE ELEKTRONİĞİ
1568 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK 2927 UÇAK ELEKTRONİĞİ
1568 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİSİ (ELEKTRONİK)
3 731X0 PERSONEL İDARİ VE GBE ASTSUBAYI 3303 TÜRKÇE MATEMATİK
1595 FEN/FEN BİLİMLERİ

* Hv.K.K.lığında yaklaşık 70 ayrı ihtisas bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen ihtisaslar örnek olarak gösterilmiştir.

6. ADRES

ADRESİMİZ Hava Teknik Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Değerlendirme, Seçme ve Yerleştirme Komutanlığı Posta Kodu:35415 Gaziemir / İZMİR
TELEFON NUMARAMIZ 0 232 251 16 00 Dahili : 4183 – 4184 0 232 251 79 29 Direkt
BELGE GEÇER 0 232 251 92 78
İNTERNET ADRESİMİZ http://www.tekok.edu.tr


Bu Haberi gezenler bu haberleride gezdi:
2012 Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Öğrenci Alım İlanı Facebook'ta Paylaş
2012 Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Öğrenci Alım İlanı yazısında telif haklarına ve yasalara aykırı bir bilgi veya link bulunuyorsa lütfen buradan iletişime geçiniz.

Yorum Yapın!

Yorum ekleyebilir yada yazı için geribildirim gönderebilirsiniz. Bu yazı için yorumlara abone ol subscribe to these commentsRSS.

Yorum içerisinde kullanabileceğiniz Html tagları:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Yazıya yorum yazdığınızda yorumunuzun hemen yanında bir Gravatarınız yayınlanacaktır. Hani benim Gravatarım?.